Kezdőlap

Czeglédy István (Nagysalló, 1910. aug. 18.Bp., 1966. dec. 1.): református lelkész, teológiai tanár, Czeglédi Sándor bibliafordító fia. A Bp.-i Ref. Teológiai Ak.-n (1928–32) és Utrechtben (1930–31, 1933–36) teológiát hallgatott. Bp.-en ref. lelkészi oklevelet szerzett (1934), az utrechti egy.-en teológiából doktorált (1936). 1932-től 1944-ig lelkészi teendőket végzett. Hadifogságból (1945–47) hazatérve 1948-ig beosztott lelkész Cegléden, diakonissza intézeti lelkész volt Nyíregyházán, h.-tanár (1952), majd r. tanár a Bp.-i Ref. Teológiai Ak. újszövetségi tanszékén (1953). Közben a bp. józsefvárosi gyülekezet lelkésze volt. A prágai Keresztyén Békekonferencia alapító tagja (1958). Cikkei, tanulmányai jelentek meg egyházi szakfolyóiratokban. Önálló munkái jobbára teológiai előadásainak sokszorosított jegyzetei. – F. m. János evangéliumának exegézise (Bp., 1955); Márk evangéliumának exegézise (Bp., 1959); Jegyzetek Péter első leveléhez (Bp., 1959); Jegyzetek a II. Korinthusi levélhez (Bp., 1960); János első levelének exegézise (Bp., 1962); Bibliaismeret (Bp., 1965). – Irod. Szamosközi István: Dr. C. I. (Ref. Egyház, 1967. I. sz.); T. K.: A bátor kezdések embere, C. I. (Ref. Egyház, 1967. 1. sz.); Pákozdy László Márton: Dr. theol. C. I. (Theol. Szle, 1967. 1-2. sz.).