Kezdőlap

Czelder Orbán (Merény, 1674. júl. 9.:Kassa, 1717. okt. ? ): kuruc brigadéros, szepességi jómódú polgárcsalád sarja. Fiatal korában a császári hadseregben élelmező- és fizetőmester; elszámolási zavarok miatt egy ideig Lipótvárban kényszermunkán volt, majd muskétás lett. Leszerelése után a családi vashámort és fűrészmalmot kezelte Merényben. 1703-ban csatlakozott a kurucokhoz. 1705-ben ezredes s Rákóczi egyik legelső reguláris ezredének szervezője lett. 1708. aug.-ban a trencséni csata után a Garam völgyének védelmét látta el. 1709 elején brigadéros. Főleg a Felvidéken harcolt, a kurucok egyik legjobb alvezére és hadseregszervezője volt. 1709-1710-ben ezredével Lőcsét védte; a város Andrássy István generális és szeretője Korponay Jánosné, a „lőcsei fehér asszony” összejátszása eredményeként követségbe küldte az ostromló Löffelholz generálishoz, aki febr. 10-én fogságra vetette, majd a város meghódolása után Késmárkon bebörtönöztette. 1711-ben kiszabadult és szülőfalujába ment, 1714-ben Pongrácz Jánossal együtt újabb függetlenségi harcot indított, a Szepességből és a környező vidékről mintegy 1200-en csatlakoztak hozzá. A császári katonaság azonban könnyűszerrel elnyomta a fölkelést, .~t elfogták, 1715. okt.-ben halálra ítélték s kétévi raboskodás után kivégezték. – lrod. Baksay Zoltán: Cz. O. a Rákóczi szabadságharc brigadérosa (Századok, 1957).