Kezdőlap

Czetz János, Czecz (Gidófalva, 1822. jún. 8.Buenos Aires, 1904. szept. 6.): honvéd tábornok. Katonai ak.-t végzett Bécsújhelyben. 1848-ban főhadnagyi rangban a hadügymin.-ba osztották be, Mészáros Lázár hadsegéde, később Bem József mellett az erdélyi hadsereg táborkari főnöke s ideiglenes főparancsnoka lett. Jelentős része volt az erdélyi hadsereg megszervezésében. 1849. máj. 16-án a nagyszebeni csatában szerzett érdemeiért tábornokká nevezték ki. Világos után emigrált. Hamburgban megjelentette Bem erdélyi hadjáratáról szóló emlékiratát. Párizsban, Töröko.-ban, majd Svájcban élt, s itt a Mont Cenis-i vasút építkezésein dolgozott. ~ szervezte 1859-ben az első m. légiót Olaszo.-ban. A villafrancai béke után argentin származású feleségével, J. M. Rosas volt diktátor unokahúgával Argentínában telepedett le. Itt katonai térképészeti intézetet alapított. 1865-től jelentős szerepe volt a Paraguay elleni háború szervezésében. Ezután az argentínai katonatisztképzés irányítójaként Buenos Airesben létrehozta a Katonai Akadémiát (Colegio Militar), amelynek 25 éven át; 1895-ig nyugdíjazásáig ig.-ja, volt. Közben 10 évig Ente Rios tartomány vízügyi rendezését irányította. M. Bems Feldzug in Siebenbürgen (Hamburg, 1850). – Irod. Ács Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban (Bp., 1964).