Kezdőlap

Czibak Imre (?Felmér, 1534. aug. 12.): Bihar vm.-i nagybirtokos főnemes. Szapolyai János erdélyi vajda udvarában nevelkedett. Katonai pályáját Tomori Pál oldalán kezdte Fogaras várában. Szapolyai seregében részt vett az 1506-i székely és az 1514-i parasztfelkelés leverésében, jelen volt a mohácsi csatában. 1526 tavaszán papi rendbe lépett és a kolozsmonostori apátságot kapta javadalmul. Ugyanez év végén János kir. kinevezte temesvári kapitánnyá és Temes vm. főispánjává, egyben püspöki címmel ráruházta a váradi püspökséget. 1527. júl. 15-én Szabadkánál szétszórta Cerni Jovan paraszthadait. 1530-ban János király I. Ferdinánd hadai elől az ő seregének védelme alatt vonult vissza Budáról Váradra. 1534-ben Erdély h. vajdája. Élesen ellenezte L. Gritti kormányzói kinevezését, aki ezért meggyilkoltatta. Szi. P. Gulácsy Irén Fekete vőlegények (Bp., 1927).