Kezdőlap

Czigány Dezső (Bp., 1883. jún. 1.Bp., 1937. dec. 31..): festő. A müncheni ak.-n, majd Hollósy Simon isk.-jában tanult, 1901-ben és 1903-ban Nagybányán, 1904-től kezdve pedig ösztöndíjasként Párizsban dolgozott. 1906-ban Bp.-en Ferenczy Károly tanítványa volt. Párizsban gyakran kiállított, a „Függetlenek” tiszteletbeli tagja volt. Mint a mo.-i avantgarde törekvések élcsapatának, a Nyolcaknak egyik alapító tagja és kiváló képviselője, kapcsolatba került Ady Endrével is, akinek portréját több ízben megfestette. 1915-ben az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte el. A háború után Párizsban, majd D-Franciao.-ban élt. Hazatérése után, 1927-ben rendezett gyűjteményes kiállítást. Művészetének kezdeti korszakát Gauguin, majd Cézanne műveinek hatása jellemezte. Késői korszakában gyakran festett önarcképet (MNG-ben és bp.-i magángyűjteményekben). Öngyilkos lett. – Irod. Centhon István: Az új magyar festőművészet története (Bp., 1935).