Kezdőlap

Czilchert Róbert (Besztercebánya, 1809. márc. 9.Pozsony, 1884. febr. 4.): orvos, mezőgazda, gazdasági szakíró. Orvosi tanulmányait 1826-32-ben Bécsben végezte. Ezután Pesten folytatott orvosi gyakorlatot, majd a Károlyi grófok uradalmi orvosa lett. Klauzál Imrével 1838-39-ben megalapította a Rohonczi Gazdasági Intézetet, majd Klauzál bérlőtársa lett a Vas vm.-i borostyánkői és németszentmihályi uradalmakban. Mint gyakorló gazda a juhtenyésztés és a növénytermesztés terén mutatott fel kimagasló eredményeket. 1851-ben megvetette a Csallóközben a gutori törzsjuhnyáj alapjait. 1847-től az Országos Magyar Gazdasági Egyesület választmányi tagja. 1840-41-ben szerk. Vállas Antallal együtt a Rohonczi Közleményeket, 1861-től 1865-ig, ill. 1873-75-ben a Pozsony megyei Gazdasági Egylet Évkönyvét, amely egylet első alelnöke volt. Több hazai és külföldi tudományos társaság (köztük a francia ak.) tagja. Széles körű orvosi és mezőgazdasági irodalmi munkásságot folytatott. – F. m. Állattenyésztési eszmék… (Pest, 1859); Jelentése a gyapjú gyári mosása érdekében... (Pest, 1866); Entwurf zu einer gründenden Actien-Gesellschaft in Pest (Pest, 1867); Jelentés... a német gazdák és erdészek XXVI. gyülekezetéről (Pest, 1868). -Irod. Galgóczy Károly: Orsz. Gazdasági Egyesület emlékleve (V., Bp., 1885).