Kezdőlap

Czinár Mór (Szakolca, 1787. márc. 30.Pannonhalma, 1875, febr. 10.): bencés tanár, levéltáros, történetkutató, az MTA l. tagja (1858). Nagyszombatban, Pozsonyban, Győrött, Pannonhalmán tanított, 1829-től Pannonhalmán levéltáros könyvtáros, 1870-től a könyvtár ig. ja. Főleg Árpád-kori oklevelekkel és egyháztörténettel foglalkozott. – M. Index alphabeticus… (Fejér György Codex diplomaticusához, Pest, 1866). Irod. Ipolyi Arnold: Emlékbeszédek Cz. M. felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1876); Sörös Pongrác: Cz. M. P. (A Pannonhalmi Szent Benedek-rend története Bp., 1916.)