Kezdőlap

Czindery László (Pécs, 1792. júl. 6.Pécs, 1860. jan. 24.): nagybirtokos, főispán, mezőgazdasági szakíró. Előbb Somogy vm. alispánja és ogy.-i követe, majd Vas vm. főispáni helytartója, 1845-től pedig Somogy vm. főispánja. Működése során elsősorban aktuális mezőgazdasági problémák foglalkoztatták. A Somogy vm.-i gazdák részvételével lótenyésztő társaságot alapított. Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület alapító tagja, 1839-49-ben másodelnöke. Több cikket írt a Gazdasági Tudósítások és a Magyar Gazda c. lapokban a fasorok és ültetvények hasznáról, a szőlőművelésről, borkezelésről, a takarmánypótlékról stb. – M. Alaprajza a somogy-vármegyei lótenyésztő társaságnak (Pest, 1836); Mikép gazdálkodhatunk ingyen? (Pozsony, 1844).