Kezdőlap

Czirbusz Géza (Kassa, 1853. szept. 17.Bp., 1920. júl. 10.): földrajztudós, kegyesrendi pap, egyetemi tanár. 1874-ben belépett a piarista rendbe, közben a bp -i egy.-en a bölcsészkar hallgatója. 1875 után a rend számos isk.-jában tanított. 1883-ban földrajzból tanári vizsgát tett. 1909-ben a bp.-i tudományegy.-en az egyetemes földleírás ny. r. tanára lett. Nagyszámú dolgozata jelent meg a geográfia és etnográfia köréből; szépirodalommal is foglalkozott. – F. m. A délmagyarországi bolgárok ethnographiai magánrajzai (Temesvár, 1880); Magyarország a XX. század elején (Temesvár, 1901); A délmagyarországi németek (Bp., 1913); Antropogeográfia (I-III, Bp., 1915-19). Irod. Cz. G. 30 éves tanársága (A r. k. főgimnázium ért., Sátoraljaújhely, 1905).