Kezdőlap

Czirjék Mihály (Szárazberek, 1753?Cegléd, 1797. márc. 14.): testőríró. Sárospatakon tanult, 1775-től 1787-ig a nemesi testőrségben szolgált, itt Bessenyei és Báróczi hatására kedvet kapott az íráshoz és lefordított franciából egy kötet heroidát: Érzékeny levelek (Bécs, 1785). A török háború kitörésekor áttétette magát a II. huszárezredhez. – Irod. Gálos Rezső: Adatok Cz. M. testőríró életrajzához (Hadtört. Közl., 1937).