Kezdőlap

Czóbel Ernő (Bp., 1886. okt. 16.Bp., 1953. jan. 17.): tanár; pártmunkás, irodalom- és párttörténész. Középiskolás korában kapcsolódott be a munkásmozgalomba, 1911-ben tanári diplomát szerzett és ugyanakkor már aktívan részt vett az SZDP ellenzéki mozgalmában. A Munka Szemléje, a Szocializmus, a Huszadik Század cikkírója. 1919-ben támogatta a kommunisták harcát az SZDP jobboldala ellen. A Tanácsköztársaság idején a hadügyi, a külügyi, majd a közoktatásügyi népbiztosságon működött. A bp.-i munkástanács tagja. Mint parancsnok 1919. máj.-jún.-ban részt vett a Vörös Hadsereg harcaiban. Ezután kb. 2 hónapig a Tanácsköztársaság bécsi követségét vezette. 1919 aug.-tól fogságban volt, 1922-ben a fogolycsere során az SZU-ba került, ahol a moszkvai Marx-Engels-Lenin Intézetben dolgozott; munkatársa, majd szerk.-je lett a MEGA-nak, Marx-Engels művei első tudományosan feldolgozott gyűjteményes kiadásának. Mint Marx és Engels életének kiváló ismerője, sokat tett műveik tudományos feldolgozásának megszervezése és népszerűsítése terén. Koholt vádak alapján 9 évig büntetőtáborban volt, 1945 nyarán szabadult. Utána egy évig Moszkvában az Idegennyelvű Kiadónál dolgozott. 1947 őszén hazatért. Bp.-en a Szikra Könyvkiadóban haláláig a marxizmus-leninizmus klasszikusainak m. nyelvű kiadósát irányította. A tudományegy.-en is tanított. Felesége Lányi Sarolta költő. – M. Heltai Gáspár dialógusa a részegségről és tobzódásról (Egyet. Phil. Közl. Bp., 1911); Berzeviczy Gergely javaslata a kontinens vámuniójáról (Bp., 1916); Zur Geschichte des Kommunistenbundes (Leipzig, 1925); Karl Marx, Chronik seines Lebens (Moskau, 1933)~ Engels politikai tevékenységének fő szakaszai (Bp., 1954); Marx és a magyar proletariátus (Párttört. Közl. 1958. 2. sz.); Cz. E. válogatott írásai (Bp., 1963). – Irod. Bóra László: Cz. E. (Irod. tört. Közl. 1953 1-4. sz.); Réti László: Cz. E. (Társad. Szle, 1953. 7-8. sz.); Fabó Irma: Cz. E. (A Könyvtáros, 1963. 7. sa.); R. Gilicz Márca: Ifjúságunk példaképei (bibliográfiával, Bp., 1965).