Kezdőlap

Czobor Alfréd, Czuberka (Stiepen, Csehszlovákia, 1883. jan. 2.Balatonzamárdi, 1959. júl. 31.): levéltáros, történész. A bp.-i egy. bölcsészkarán szerzett diplomát. 1906-ban az MNM-ben gyakornok. 1907-ben kinevezték Abaúj-Torna vm. főlevéltárosává. 1923-ban visszakerült az MNM-hoz. 1934-től az Orsz. Levéltárban működött tovább mint főlevéltáros. 1942-ben nyugalomba vonult. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társ. főtitkára volt. Szerk. a Turul és Kemény Lajossal a Közlemények Abaúj-Torna vm. és Kassa múltjából c. folyóiratot. – M: Kuruckori fegyverek (Bp:, 1906); Társadalmi élet a Thököly és Rákóczi-korban (Bp., 1911); Abaúj-Torna vm. az utolsó nemesi felkelésben 1809 (Kassa, 1912); A kassai színészet története (Kassa, 1918); A Rákócziak címere és pecsétjeik (Bp., 1935).