Kezdőlap

Czobor Imre (?? , 1561. márc. 9.-aug. 19. között): bán és diplomata. ~ Mihály budai várkapitány, Bács és Bodrog vm.-i birtokos nemes fia. ~ Márton testvére. Először 1469-ben szerepel. 1488-tól 1491-ig pozsonyi főispán. 1498-tól 1507-ig bodrogi főispán, 1497-99-ben macsói bán, 1500-02 között az erdélyi sókamarák ispánja, 1514-15-ben oppelni kapitány. Többször volt követ (1492, 1495 v. 1497, 1498-ban Konstantinápolyban, 1499-ben Moldvában, 1503-ban Krakkóban). Irod. Dudás Gyula: A Czobor család (Turul, 1894)