Kezdőlap

Czobor Márton (?? , isis, mája? ): bán és diplomata. ~ Imre testvére. 1493-ban mint belgrádi bán azok közt szerepelt, akik megerősítették az Ulászló és Miksa közti örökösödési szerződést. 1498-tól főispán, 1506-26 között királyi kamarás. 1503-1507 és 1513-ban Konstantinápolyban járt követségben. – Irod. Dudás Gyula: A Cz. család (Turul, 1894).