Kezdőlap

Czövek István (?Buda, 1828. júl. 24.): ügyvéd, jogi író. Pesten folytatott ügyvédi gyakorlatot, a gyakorlat számára kiadott döntvénygyűjteményei a korabeli bírói gyakorlatnak ma is egyetlen forrásai. 1822-ben m. nyelven adta ki Kelemen Imre munkáját (A magyar hazai polgári magános törvényről, Pest, 1822). Írt történeti műveket (Báthori Istvánról, II. Józsefről) és németből fordított rémhistóriákat. – F. m. Planum tabulare, vagy a királyi curiának végzései (Buda, 1825).