Kezdőlap

Czudar Imre (Bőcs, 1345 körül? 1389? ): püspök. Az Ákos nembeli, Sáros és Borsod vm.-ben középbirtokos nemes család sarja, a szépművészetek doktora. 1366-67-ben erdélyi kanonok. 1367-től kalocsai, 1371-től fehérvári prépost, 1374-től 1378-ig váradi püspök, 1374-ben tagja volt a Kanizsai István által vezetett franciao.-i követségnek. Nagy Lajos halálakor testvérével, Péterrel együtt a várak egy részét pénzért adta át a litvánoknak, ezért 1385-ben áthelyezték az itáliai Imolai püspökségre, de egy év múlva kegyelmet kapott. 1386-tól haláláig erdélyi püspök volt. Sírköve Gyulafehérvárott fennmaradt. Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (I, Nagyvárad, 1883); Temesváry János: Erdély középkori püspökei (Kolozsvár, 1922).