Kezdőlap

Czunft Vilmos (Temesvár, 1897Bp., 1945): orvos. 1921-ben szerezte meg oklevelét a bp.-i tudományegy. orvostudományi karán. 1917–1931 között a Központi Röntgenintézetben dolgozott sugármérési és sugárzással történő gyógyító eljárásokkal. Bevezette a sugárméréshez a hordókamrát, a filmes dozimetriát. 1931-ben a röntgengyógykezelés és röntgensugárzásmérés tárgykörben egy.-i magántanárrá habilitálták. 1931–36-ban a bp.-i Rókus Kórháznak, 1936–45-ben a fővárosi Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézetnek a sugaras gyógyítási, majd vezető főorvosa volt. 1944-ben az intézet nagyértékű felszerelésének egy részét Ny-ra hurcolták, de 1500 mg rádiumkészletét élete veszélyeztetésével megmentette. A rádium mentése során fellépett halálos betegsége miatt öngyilkos lett. – Irod. Zsebők Zoltán: A magyar radiológia úttörői (Magy. Radiol., 1955. 3. sz.); Vikol János: Huszonöt év a rákellenes küzdelem szolgálatában (Beszámoló az Orsz. Onkológiai Int. munkásságáról, Bp., 1963); Bugyi Balázs: Egy elfeledett orvoshős, C. V. (Budapest, 1977. 4. sz.).