Kezdőlap

Czupy Bálint (Völcsej. 1900. szept. 20.München, 1975. ápr. 17.): földműves, politikus, rádiószerkesztő. Kisparaszti családból származott. Hat elemit végzett. 15 kateszteri holdon gazdálkodott. 1922-ben Nagyatádi parasztpártjához csatlakozott. Az 1930-as évek második felében a KALOT-mozgalom egyik szervezője Sopron vm.-ben. Tagja volt az Egyházközösségi Munkásszervezetek Szakosztályának (EMSZO). 1939- 1941 között a helyi Hangya Szövetkezet ügyvezetője. 1941-től a Parasztszövetségben tevékenykedett mint a szervezet egyik mo.-i vezetője. 1942-43-ban katona. A II. világháború után a Keresztény Demokrata Néppárt újjászervezésében vállalt szerepet. 1945. febr.-ban beválasztották a párt orsz. vezetőségébe, de hamarosan átlépett a kisgazdapártba, 1945. ápr. 23-tól az FKgP Sopron m.-i szervezetének elnöke, bekerült az orsz. nagyválasztmányba. 1945. jún. 24-től az Ideiglenes Ngy. tagja, 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő. A pártban a jobboldali kat. csoporthoz tartozott. Tagja volt a Parasztszövetség Elnöki Tanácsának, a Magy. Mezőgazdasági Állatértékesítő Rt. felügyelőbizottságának. Nagy Ferenc min.-elnök lemondása után, 1947. jún. 4-én Varga Bélával és Hajdu Németh Lajossal együtt elhagyta az országot, Ausztriába ment. M. állampolgárságát elvesztette. 1948-ban Belgiumban, 1949-50-ben Párizsban, majd 1951-től az NSZK-ban élt. 1951-től a müncheni Szabad Európa Rádió munkatársa. 1948-tól a Magy. Keresztény Népi Mozgalom végrehajtó bizottságának, majd a Közép-európai Keresztény Demokrata Unió, 1950-től 1956-ig a Magy. Nemzeti Bizottmány tagja. 1950-ben a m. földművelő nép termelőszövetkezetekbe kényszerítése és az ún. kulákok deportálása elleni kiáltványoknak (A magyar parasztság segélykiáltása, Nyugat szabad népeihez, Deklaráció a magyar parasztság szenvedéseiről) egyik megszövegezője volt. – M. Prominent Hungarians. Home and Abroad (München, 1966). – Irod. V. G.: Cz. B. (Új Európa, 1975. 4. sz.); Vida István: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949 (Bp., 1983); Izsák Lajos: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 6)