Kezdőlap

Czvittinger Dávid (Selmecbánya, 1676?Selmecbánya, 1743. márc. 18.): irodalomtörténetíró, bibliográfus. Felvidéki polgári családból származott. Német egy.-eken tanult, különösen sokáig volt Altdorfban. Hittudományi tanulmányai mellett az irodalmi élet érdekelte. Nevéhez fűződik a m. írók életére és munkásságára vonatkozó adatgyűjtés első számottevő kísérlete. Specimen Hungariae Literatae (Frankfurt és Lipcse, 1711) c. munkájában közel 300 m., erdélyi, horvát és dalmát írót sorol fel betűrendben. E munka alapján figyelt fel a külföldi tudományos világ a m. irodalomra, adatait – amelyek között sok téves is van – felhasználták a külföldi lexikonok szerkesztői. – Irod. Lukinich Imre: A magyar bibliográfiaírás első kísérletei (Magy. Könyvszle, 1915); Máté Károly: Irodalomtörténetírásunk kialakulása (Minerva, 1918); Turóczi-Trostler József: Cz. Specimenjének német visszhangja (Magy. Nyelvőr, 1930); Kenyeres Imre: A magyar irodalomtörténírás fejlődése a XVIII. században (Bp., 1934): Kókay György: Cz: D. (A Könyvtáros, 1960. 6. sz.)