Kezdőlap

Dallos György (Szekszárd, 1905. dec. 22.Bp., 1956. jan. 25.): tanár, irodalomtörténész. Tanulmányait a bp.-i egy.-en, Bécsben és Rómában végezte. 1930-tól 1953-ig több bp.-i gimn.-ban és technikumban tanított. 1953-tól haláláig az Eötvös Loránd Tudományegy. Nyelv- és Irodalomtudományi Kara Módszertani Kabinetjének vezetője. 1950-től a tankönyvosztály állandó munkatársa volt. Több olasz és világirodalmi tankönyv társszerk.-je. Szerkesztésében jelent meg a 18. sz.-i spanyol Iriarte műveinek gyűjteménye. Számos cikke és tanulmánya jelent meg az orosz elbeszélőkről. – F. m. Szovjet írók (Kiegészítő füzet a szovjet irodalom tanításához a középiskolákban. Kosaras Istvánnal, Bp., 1952); Szöveggyűjtemény a 20. század magyar és szovjet irodalmából (Összeállította Bóka László, Dallos György, Kardos László, Király István, Koczkás Sándor, Pándi Pál, 1951). – Irod. Vargha Kálmán: D. Gy. 1905–1956 (Irod. tört. 1956. 2. sz.).