Kezdőlap

Dallos István (Nyitra, 1901. dec. 25.Nyitra, 1972. ápr. 21.): író, újságíró. Isk.-i tanulmányait Nyitrán végezte, s ott lett újságíró is. 1921-től a Népakarat, 1924-től a pozsonyi Magyar Újság munkatársa, az 1930-as években a Prágai Magyar Hírlap, a háború éveiben a nyitrai Magyar Hírlap szerk.-je volt. Versei és prózai írásai több mo.-i és szlovákiai lapban jelentek meg. Életre hívója volt a nyitrai Híd-Szlovenszkói Magyar Irodalmi Társulatnak. A Híd történetéről készült emlékirata értékes adalék a csehszlovákiai m. irodalom történetéhez. 1945 után a szlovákiai m. lapokban folytatta írói-újságírói tevékenységét. Könyvsorozatot és antológiát szerk. – M. A nyitrabarsi palóc félsziget (néprajzi tanulmány, Nyitra, 1938); A Híd vallomása (emlékirat, Pozsony, 1969). – Irod. Csanda Sándor: Első nemzedék (Pozsony, 1968).