Kezdőlap

Dallos Miklós (Győr,?Győr, 1630. márc. 24.): püspök, diplomata. 1609-ben az egri káptalan mint kanonokot Bécsbe küldte javadalmainak visszaszerzése végett. Utóbb zólyomi főesperes lett. 1616. okt.-ben Pázmány Péter érsekhez küldték Prágába. 1618-ban részt vett az ogy.-en, amelyről naplót vezetett és tudósításokat készített. 1619. máj.-ban pécsi püspökké és kir. tanácsossá nevezték ki. Bethlen Gábor hadai elől 1620-ban Bécsbe menekült, itt kikérték tanácsait a Bethlennel szemben folytatandó politikát illetően. 1621-ben részt vett a vele folytatott tárgyalásokban, majd jún.-ban váci, 1623. máj.-ban pedig győri püspök lett. Ugyanebben az évben vezette a Bethlen megbízottaival folytatott alkudozásokat Besztercebányán, utána részt vett az 1624-i bécsi tárgyalásokon. 1629-ben megalapította a győri papnevelő intézetet. M. D. M. győri püspöknek politikai és diplomatiai iratai, 1618–1626. (Kiadta és bevezette Frankl Vilmos és Ráth Károly, Esztergom 1867.)