Kezdőlap

Dálnoki Nagy Mihály (Dálnok, 1612 ?Kolozsvár, 1648. ápr. 25.): tanár, unitárius teológus. Tanult a kolozsvári unit. kollégiumban és a paduai egy.-en. 1636-tól a kolozsvári unit. kollégium tanára, 1638-tól ig.-ja haláláig. Jeles tanár, a természettudományos gondolkodás egyik terjesztője volt. 1645-ben napfogyatkozást nézvén, majdnem teljesen megvakult. Munkái máig kiadatlanok. – F. m. Compendium theologiae christianae (kéziratban). – Irod. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (Kolozsvár, 1933).