Kezdőlap

Dálnoki Veress Jenő (Uzon, 1882. dec. 9.Bp., 1968. febr. 23.): ref. lelkész, tábori esperes. A gimn.-ot Sepsiszentgyörgyön (1894-1902), a teológiát Bp.-en (1902-06) végezte. Egy évig Pócsmegyeren segédlelkész, majd Bp.-en hitoktató segédlelkész. Közben filozófiát, pedagógiát és esztétikát hallgatott a bp.-i egy. bölcsészettudományi karán. 1907-08-ban a teológiai akad.-n angol nyelvet tanított. 1907-től munkatársa a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak (PEIL). Az 1909-10-es tanévet Utrechtben töltötte, 191 1-től állandósított vallásoktató lelkész Bp.-en. 1911-ben teológiából magántanári fokozatot szerzett Bp.-en. 1913-14-ben nyugat-európai tanulmányutat tett. 1915-1918 között katona, majd vallástanár Bp.-en. 1918-19-ben az Új Reformáció és a Protestáns Szemle munkatársa. 1924. máj. 17.-1943. ápr. 1. között tábori lelkész. A hadköteles kor felső határának elérésével tábori esperes- ezredesként szerelt le. 1910-1924 között jelenős irodalmi tevékenységet folytatott. Munkatársa volt a Tolnai Világlexikonnak és a Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) II. kiadásának. Jézus élete c. munkája kéziratban maradt. – F. m. A jelenkori rendszeres theológia főbb problémái (Bp., 1910); Spencer Herbert erkölcstana (Theol. Szaklap, 1910); A protestantismus és szabadgondolkodás (PEIL, 1909); A reformáció jelentősége a kereszténység fejlődéstörténetében (PEIL, 1910); Az egyház és állam szétválasztása (PEIL, 1910); Hit és szabadvizsgálódás (PEIL, 1911); Jézus a XX. században (PEIL, 1912); A békemozgalom és az egyházak (PEIL, 1912); Reformációi emlékmű Magyarországon (PEIL, 1913); A világprotestantizmus szociális munkája (PEIL, 1914); A Protestánsok Világszövetsége (PEIL, 1914). – Irod. Ladányi Sándor: D. V. J. (1882-1968) (Ref. Egyház, 1968).