Kezdőlap

Dám Ince Antal (Bosna Brod, Bosznia, 1909. júl. 30.Roebling, USA, 1967. jún. 20.): ferences rendi szerzetes, egyházi író, lapszerkesztő. 1928-ban belépett a ferencesek Kapisztrán Szt. Jánosról elnevezett rendtartományába. Jászberényben és Gyöngyösön végezte teológiai tanulmányait. 1933-ban pappá szentelték. 1928-1941 között Gyöngyösön szerk. a Ferences Közlönyt, 1942-44-ben a Magyar Barát c. folyóiratot. 1936-tól a Szeged- alsóvárosi, 1940-től a gyöngyösi rendházban élt. 1950-ben külföldre távozott. 1952-től a római Magy. Kat. Tudományos és Művészeti Akad. titkára volt. Az 1950-es évek második felétől az USA-ban működött. Kiadta a Bibliotheca Academiae Catholicae (Róma, 1964-től), szerk. a Civitas Dei (Wisconsin, 1956-tól) c. sorozatot. Több egyházi művet fordított magyarra. – F. m. Ferences szemmel (Gyöngyös, 1943); Szeráfi lángok, katolikus hívek imakönyve (Bp., 1948); A létfogalom Duns Scotus rendszerében (Bp., 1948); A szeplőtelen fogantatás védelme Magyarországon a Hunyadiak és Jagellók korában (Róma, 1955).