Kezdőlap

Dán Róbert (Bp., 1936. júl. 25.Bp., 1986. márc. 27.): művelődéstörténész, egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora (1982). Filológiai és arab nyelv és irodalom diplomát szerzett a bp.-i Eötvös Loránd Tudományegy.-en (ELTE). 1966-67-ben mint ösztöndíjas a koppenhágai Kir. Könyvtárban könyvtörténeti és bibliográfiai kutatásokat folytatott. Egy.-i éveivel párhuzamosan az Orsz. Rabbiképző Intézetben is tanult Scheiber Sándor tanítványaként. Pályáját az Orsz. Széchényi Könyvtárban kezdte. 1960-68-ban az OSZK tudományos munkatársa, 1968-70-ben a Könyvművészeti és Grafikai Gyűjt. főkönyvtárosa. 1971-től az ELTE középkori egyetemes történeti tanszékének tudományos munkatársa, majd főmunkatársa. 1980-tól az ELTE könyvtártudományi tanszékének vezetője, egy.-i tanár. 1970-től részt vett a Reneszánsz Kutatócsoport munkájában. A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja (1981-től), a Bibliotheca Unitariorum c. m.- holland közös sorozat szerk.-je. Kutatásainak középpontjában a XVI-XVII. sz. állt, a reformáció és a humanizmus mo.-i történetével, kiemelten Tótfalusi Kis Miklós munkásságával, valamint judaisztikával foglalkozott. A héber nyelv és a posztbiblikus zsidó irodalom a m. művelődés és irodalomtörténetben játszott szerepét vizsgálta. 1970-től az antitrinitarizmus kérdésével is foglalkozott. Megkezdte az MTA keretein belül a judaisztikai kutatóközpont szervezését. – F. m. Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon (Bp., 1973); Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitrinitarian with His Collected Writings (Bp.- Leiden, 1982); A szombatos ideológia és Péchy Simon irodalmi munkássága (Bp., 1987). – Irod. Komlovszki Tibor (Irod. tört. Közl., 1986. 3. sz.); Szabó Sándor: D. R. (Könyvtári Figyelő, 1986. 4. sz.); Kókay György: D. R. (Magy. Könyvszle., 1986. 4. sz.); Raj Tamás: Búcsú dr. D. R.-től (Új Élet, 1986. 8. sz.); Szabó György: In memoriam D. R. (Reformátusok Lapja, 1986. 11. sz.).