Kezdőlap

Dancs (12751345. júl. 20. után): 1317-től 1338-ig zólyomi ispán. Csák Máté híveként Sáros várát védte Károly kir.-lyal szemben, és azt csak a rozgonyi csata után adta fel. Ekkor a királyhoz pártolt át. Visszaszerezte Csák Mátétól Zólyom vm.-t és részt vett Visegrád visszavívásában is (1316). Csák Máté halála után hatalmas birtokokat és címert (1327) kapott jutalmul. A kir. egyik bizalmas tanácsadója, 1323-ban és 1328-ban Avignonban követe. 1333-ban András hg.-et kísérte Nápolyba; kitüntette magát a havasalföldi hadjáratban, tagja volt a Zách Feliciánt elitélő törvényszéknek. Nagy szerepet játszott Zólyom és az akkor még hozzá tartozó Túróc, Liptó és Árva vm. kiépítésében. Rózsahegyet és Túrócszentmártont ő alapította, több várat emeltetett és templomokat építtetett valószínűleg olasz mesterekkel. – Irod. Zolnay László: Donch mester és a Balassák ősei (Turul, 1937)