Kezdőlap

Danczi Villebald József (Kürt, 1910. okt. 16.Győr, 1977. dec. 21.): bencés tanár, nyelvész. A pannonhalmi Szt. Benedek-rend tagja lett (1931). Bp.-en, Prágában, Pozsonyban tanult, a bp.-i tudományegy.-en magyar és szláv nyelvészetből doktorált. 1941-től Pannonhalmán a gimn. és a főisk. tanára volt. 1949-től Balatonendréden plébános, 1951-től Győrött áll. iskolákban oroszt tanított. 1963–1973 között a győri Czuczor Gergely bencés gimn. ig.-ja és házfőnöke, 1973-tól orosztanár volt. A nyelvjáráskutatás témaköréről jelentetett meg nyelvészeti dolgozatokat. A Studia Slavica hasábjain Lomonoszov mo.-i kézírásos művét elemezte. – F. m. A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai és fonológiai vizsgálata (Bp., 1939); A kiskunhalasi nyelvjárás hangtanához (Magy. Nyelv, 1940); Népi növénynevek Kürtről (Magy. Nyelv, 1943); Orosz nyelvkönyv a katolikus általános iskolák V. és VI. osztálya számára (Bp., 1947); Szövegmutatvány a kürti nyelvjárásról (Magy. Nyelv, 1956). – Irod. Cziráki László: D. V. halálára (Új Ember, 1978. jan. 22.); D. V. (Új Ember, 1978. 4. sz.); Úrhegyi Emília: D. V. J. (Magy. Nyelv, 1978. 2. sz.).