Kezdőlap

Daniel Gábor (Árkos, 1824. ápr. 21.Bp., 1903. febr. 6.): politikus, földbirtokos. Jogi tanulmányainak elvégzése után hosszabb külföldi tanulmányutat tett (1844), majd a kir. táblai kancelláriánál vállalt hivatalt, azután Bécsbe az erdélyi udvari kancelláriához került. 1863-ban Udvarhelyszék követe, 1865-ben főkirálybírája. Az ő kezdeményezésére létesült a székelykeresztúri állami tanítóképző. 1875–1892 között Udvarhely vm. főispánja, 1876-tól az unit. egyház főgondnoka. Nagy része volt a Székely Nemzeti Múz, létesítésében. Választmányi tagja volt a Magyar Tört. Társulatnak és a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társulatnak.