Kezdőlap

Dániel Lajos (Bp., 1902. nov. 7.Bp., 1978. jan. 11.): kertész. Középisk.-it Bp.-en végezte, majd 1922-1926 között a Kertészeti Tanintézetben felsőfokú kertészeti végzettséget szerzett. Először az iskolakertek rendezésével foglalkozott, majd a bp.-i tudományegy. növénykertjében a vízi növények kultúrájának vezetője volt. 1931-től Somogy m.-ben a gyümölcstermesztést irányította, később a Gyáriparosok Orsz. Egyesülete alkalmazottjaként, s ezzel egy időben a kaposvári téli gazdasági isk.-n kertészetet tanított. 1943-1946 között a kaposvári kertészeti felügyelőség vezetője, 1946-tól a nyíregyházi kertészeti középisk. szaktanára lett, és megkezdte tudományos kutatómunkáját a nyírségi almáskertekben. 1947-től az Újfehértói Kísérleti Telep vezetője volt. 1963. február 1-jén vonult nyugalomba. Fő kutatási területe az almametszés és -nemesítés, a fajtaszelekció, az alanykísérletek és a tápanyag-visszapótlás volt. Munkásságából kiemelkedik a szabolcsi télialma-termesztéssel kapcsolatos problémák tervszerű kísérleti feldolgozásának megkezdése. Nemesítési eredménye az Éva nyárialmafajta. – Irod. Rozsnyay J.: Elhunyt D. L. (Kertgazdaság, 1978. 2. sz.).