Kezdőlap

Danielik Nepomuk János (Murányváralja, 1817. máj. 20.Eger, 1888, jan. 23.): egri kanonok, konzervatív katolikus közíró, az MTA t. tagja (1858). 1848-tól szerk. a Religio és Nevelés, 1849-től a Religio c. lapot. A lap 1849-ben szélsőségesen lojális hangú, ezért engedélyezték a császári hatóságok megjelenését. Az 50-es évek elején ~ Kemény Zsigmond hatása alá került, s a Kemény értelmében felfogott kiegyezési törekvések publicisztikai élharcosa lett. 1851-ben lapját betiltották, őt magát pedig kéthónapi fogságra ítélték. 1852-ben a lap újra megindult s 1855-ig működött. 1853-ban a Szent István Társulat elnöke lett; kezdeményezésére adta ki a társaság Cantu világtörténetének m. fordítását és az Egyetemes Magyar Encyklopédiát. 1849-től egri kanonok, 1883-tól egri érseki helynök lett. – M. A katholikus egyházi javak és alapítványokról tulajdonjogi tekintetben (Pest, 1848); Kolumbus, vagy Amerika felfedezése (Pest, 1856); A premontreiek (Tört. Tanulm. L, Eger, 1866); A jog alapja és kútforrása tekintettel a scolasticusokra (Eger, 1881); Középkori államtan (I–II., Eger, 1881–82). – Irod. Szvorényi József: Emlékbeszédek (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1891).