Kezdőlap

Dankovszky Gergely Alajos (Teles, Morvao., 1784. febr. 16.Pozsony, 1857. dec. 6.): nyelvész, őstörténész, tanár. Bölcseleti és teológiai tanulmányait a bécsi egy.-en végezte, majd Mo.-ra jött és Révai útmutatásai szerint m. nyelvészettel kezdett foglalkozni. 1806-tól Győrött, 1808-tól 42 éven át a pozsonyi ak.-n görög nyelvet tanított. Az indoeurópai nyelveken belül a szlávokkal s egyoldalúan főleg a szláv–görög nyelvviszony tisztázásával foglalkozott. A m. szókincs legnagyobb részét szláv nyelvekből származtatta. Kresznerics Ferenc szótári anyagának válogatásával összeállította a m. nyelv etimológiai szótárat, sok esetben vitatható etimonokkal. Helyesen mutatott rá a honfoglalás előtti m. –szláv kapcsolatokra. – F. m. Hungarae gentis avitum cognomen… (Posonii, 1825): A magyar nemzet maradékai az ősi lakhelyekben (Pozsony, 1826); Magyaricae linguae lexicon critico-etymologicum… (Pressburg, 1833).