Kezdőlap

Dapsy László (Miskolc, 1843. febr. 28. Bp., 1890. máj. 29.): biológus, Darwin első magyar fordítója. Bölcsészetet, jogot és teológiát Debrecenben tanult. 1864-ben ösztöndíjjal Edinburghbe utazott. Itt és Londonban vált a darwinizmus és a korabeli angol kapitalizmus közgazdasági elveinek lelkes hívévé. 1866-ban hazatért, előbb a debreceni gazdasági intézetben, majd 186-től a bp.-i ref. gimn.-ban tanított. 1870-ben javasolta a Magy. Természet Tudományi Társ. kiadójának létrehozását. Sok cikket írt. 1880-tól haláláig szerk. az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közlönyét, a Magyar Föld c. közgazdasági napilapot. Lefordította többek között Darwin „A fajok eredete” és John Stuart Mill „A nemzetgazdaság alapelvei” c. munkáját. – M. A talajkimerülés befolyása az államok életére…. (Pest, 1869); Általános természetrajz… (Pest, 182).