Kezdőlap

Darányi Ignác (Kecskemét, 1811. márc. 11.Bp., 1877. jún. 11.): ügyvéd, jószágigazgató, gazdasági író. Tanulmányait szülővárosában és Debrecenben végezte. Előbb ügyvédi oklevelet, majd a keszthelyi Georgikonban gazdasági képesítést szerzett. Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) titkáraként kezdte közpályáját, ugyanakkor táblai jegyző volt. 1843-ban Kossuth fellépésére Pozsonyba ment, s a Pesti Hírlap ogy.-i tudósítója lett. 1844-től gróf Teleki József gyermekei birtokának ig.-ja. 1848-ban Klauzál Gábortól kormánybiztosi megbízást kapott. 1849-ben nemzetőrkapitány. 1850-ben visszavonult Budára. Érdemeket szerzett a fásítás, a futóhomok megkötése és mint a Szolnok-Csongrád jobb parti ármentesítő társulat h. elnöke, az ármentesítés körül. Mint szakíró a mezőgazdaság külterjes alapokon történő fejlesztése mellett foglalt állást. Támogatta a régi Buda magyarosítását. 1877-ben nemességet kapott. – M. Elnöki jelentés a kécske-alpári öblözet keletkezése, viszontagságai és jelenlegi ügyállása tekintetéből (Pest, 1866). – Irod. Galgóczy Károly: Orsz. Gazd. Egyes. Emlékkve V. (Bp., 1855).