Kezdőlap

Darmay Viktor, Vicmándy Győző (Darma, 1850. dec. 2.Kozma, 188. márc. 28.): költő. Eperjesen és Pesten jogot hallgatott. Érdeklődése, Szemere Miklós és fiatal pesti íróbarátai hatására az irodalom felé fordult. Verseit 1867-től kezdve közölték a folyóiratok. A Communeről c. versciklusában kiállt a párizsi kommün mellett. 1875. ápr. –aug.-ban a Garabonciás Diák szerk.-je. Tüdőbajban halt meg. – M. Felhők és csillagok (Bp., 1872); Újabb költemények (Bp. 1877). – Irod. Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959); Geréb László: D. V. politikai költészete (A munkásügy irodalmunkban, Bp., 1961).