Kezdőlap

Darnay Kálmán, Dorner (Sümeg, 1864. máj. 11.Sümeg, 1945. júl. 3.): muzeológus, régész, író. Eredetileg kereskedő volt; jelentős ásatásokat folytatott Sümeg környékén. A feltárt leletekkel lerakta a sümegi múz. alapját. 1907-ben az államnak ajándékozta a múz.-ot (Állami Darnay Múz.), és ennek ettől kezdve ig.-ja volt. 1938-ban a múz. fő részét Sümegről a Keszthelyi Múz.-ba szállították, csupán a Kisfaludy-emlékek maradtak Sümegen, ebből nyílt meg 1951-ben a sümegi Kisfaludy Emlékmúzeum. Somogyban folytatott több évi kutatásának eredménye a szalacskai kelta pénzverő és öntőműhely feltárása. Számos értekezést írt az Archaeológiai Értesítőbe, az első hazai összefoglaló archeológiai kézikönyv szerzője. Írói munkásságot is folytatott. – F. m. Sümeg és vidékének őskora (Bp., 1899); Magyarország őskora (Pozsony – Bp., 1900); Somogy vármegye őskora (Bp., 1913); Testőrszerelmek (r. Kisfaludy Sándorról, Bp., 1926); Kaszinózó táblabírák (anekdotagyűjtemény, I–II., Bp, 1928); Bujdosó gyöngysor (történeti r., Bp., 1928). – Irod, Németh Péter: Emlékezés D. K.-ra (Veszprém megyei Múz.-ok Közl. 1964); Fenyő István: Egy magyar mindentudó (Kortárs, 1964).