Kezdőlap

Darvai Móric (Aszód, 1849. dec. 14.Bp., 1917. márc. 21.): tanár, író. A bp.-i egy.-en végezte a matematika-fizika szakot. 1872-től tanár Pécsett, Déván, Aradon, 1895-ben a vallás-és közoktatásügyi min. középisk.-i ügyosztályára hívták be. 1900-tól tankerületi főig. Számos természettudományos művet fordított angolból, franciából és olaszból. Magyarra fordította H. Beecher-Stowe Tamás bátya kunyhója c. regényét (1903). F. m. Faraday élete (Déva, 1881); Üstökösök és meteorok (Bp., 1888); Üstökös csillagok (Győr, 1889); Benvenuto Cellini élete és művei (Bp., 1907). – Irod. D. M. (Corvina, 1924).