Kezdőlap

Darvas Ferenc (1740. márc. 1.Buda, 1810. márc. 3.): politikus, író. 1773–83-ban Nógrád vm.-i alispán, 1784-től helytartótanácsos. 1790-ben Pest vm. ogy.-i követe, a nemesi-nemzeti mozgalom tagja. A m. nyelv ügyét propagálta. Szabadkőműves, közeli kapcsolatban állt Kazinczyval. A jakobinus per idején gyanúba került, de nemsokára mint az udvar híve kitüntetéseket kapott. Egy jó hazafiútól származott intés c. versére 1790-ben Csokonai parafrázist, verses választ írt. – M. Magyar világ (Pest, 1790); A jó magyarhoz (Pest, 1790); Post nubila Phoebus (politikai röpiratok, Pest, Buda, Kassa, 1790).