Kezdőlap

Darvas Ferenc (Pusztaszentmargita, 1883Bp., 1934. ápr. 28.): gyógyszerész, szakíró. 1907-ben a bp.-i egy.-en gyógyszerészi, 1911-ben gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. 1906-tól a bp.-i gyógyszerészgyakornoki tanfolyam asszisztense, 1910–1919 között tanársegédje volt. 1918-ban a Herba c. szaklap megalapítója és felelős szerk.-je, 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején a Gyógyszerészi Főisk. ig.-ja, 1920-tól a Gyógynövény- és Paprikakirendeltség vezetője volt. 1924-től a Herba megszűnése után a Kertészeti Lapokat, a Gyógyszerészi Kézikönyvtárt és más folyóiratokat szerk. Számos gyógyszerészeti, botanikai, gyógynövényismereti dolgozata jelent meg a szaklapokban. – F. m. Hazai gyógynövényeink ismertetése, különös tekintettel a gyűjtésre, termesztésre, feldolgozásra és értékesítésre (Bp., 1926). – Irod. Karlovszky Geysa: D. F. (Gyógyszerészi Ért., 1934. 7. sz.); Koritsánszky Ottó: D. F. (Gyógyszerészi Közl., 1934. 18. sz.).