Kezdőlap

Davida Leóné, Bíró Erzsébet (Petek, 1896. febr. 15.Bp., 1976. dec. 15.): főiskolai tanár, Kossuth-díjas (1951). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte kémia-biológia szakon, s középiskolai tanári oklevelet szerzett (1919). 1919–1951 között az Erzsébet Nőisk. (később Teleki Blanka) Leánygimn.-ban tanított. 1951-től 1962-ig, nyugdíjazásáig a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet tanszékvezető tanára volt. 1960-tól 15 éven át töltötte be az Orsz. Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia Tantárgyi Bizottságának elnöki tisztét. A munkáltató oktatás egyik bevezetője volt hazánkban. A tanulók kísérletezésének, önálló gondolkodásra nevelésének és természettudományos szemléletük kialakításának a fontosságát a tanárok továbbképzésében és módszertani tanulmányaiban is hangsúlyozta. Tankönyvei mellett szerzője volt A kémiatanítás az általános iskolában c. kézikönyvnek (Bp., 1957, 1958, 1959).