Kezdőlap

De Camelis József, Camillo di Mari (Chios, 1641. dec. 7.Eperjes, 1706. aug. 22.): munkácsi gör. kat. püspök (1690–1706). A római görög kollégiumban 1666-ban szentelték pappá. Egy ideig hittérítő volt Albániában, 1682-től a baziliták római prokurátora és a vatikáni könyvtár egyik szkriptora. VIII. Sándor pápa 1689. nov: 5-én kinevezte a munkácsi egyházmegyében és Mo. más részén lakó görögök apostoli helynökévé. I. Lipót 1690-ben munkácsi püspökké nevezte ki. Összeütközésbe került Rákóczi Ferenccel, aki kiutasította. Eperjesre menekült. Egyházpolitikájában az uniót szolgálta. Latin nyelvű naplóját Zsatkovics Kálmán tette közzé a Történelmi Tár 1895. évfolyamában. – Irod. Hodinka Antal: A munkácsi gör. kath. püspökség története (Bp., 1909).