Kezdőlap

De Gerando Ágost (Lyon, 1819. ápr. 4.Drezda, 1849. dec. 8.): magyarrá lett francia író, az MTA külső tagja (1846). Megismerkedett Teleki Emmával, akit 1840-ben Párizsban feleségül vett. Mo.-on telepedett le. Az 1848-i francia forradalom kitörésének hírére Franciao.-ba sietett, de rövidesen visszatért Mo.-ra. Részt vett a szabadságharcban, a győri csatában megmentette a m. zászlót. A világosi fegyverletétel után emigrált. Párizsban akart letelepedni, de útközben meghalt. Három francia nyelven irt művében ismertette a magyarok eredetét, Erdélyt és a francia forradalom utáni m. szellemi életet. – M. Essai historique sur l'origine des Hongrois (Paris, 1844); La Transylvanie et ses habitants (I–II. Paris, 1845); L'esprit public en Hongrie depuis la Révolution Française (Paris, 1848, e műve magyarul és németül is megjelent Pesten, ill. Lipcsében). – Irod. Lukács Móric: Emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, L, 1860).