Kezdőlap

De Gerando Antonia (Párizs, 1845. febr. 13.Kolozsvár, 1914. ápr. 9.): pedagógus, írónő, ~ Ágost leánya. Párizsban nevelkedett, ahol tanári oklevelet szerzett, 1872-től Mo.-on élt és Bp.-en a nőegylet intézetében, valamint a kézimunka-iparisk.-ban és előkelő családoknál tanított. 1880-tól a kolozsvári felső leányisk. ig.-ja. 1895-ben latin tanfolyamot nyitott. 1912-ben nyugdíjazták. Franciára fordította Jókai A kőszívű ember fiai c. regényét (Paris, 1880). – F. m. A munka történetének rövid vázlata (Bp., 1880); Nőtan, vagy az asszonyi hivatás tudománya (Kolozsvár, 1880); Neveléstan (Kolozsvár, 1881); Háztartástan (Kolozsvár, 1883); Francia felsőbb leányiskolákról (Bp., 1885); Ifjúsági színművek (Bp., 1891); Gróf Teleki Blanka élete (Bp., 1892); Reformjavaslatok a felsőbb leányiskolákra nézve (Kolozsvár, 1896); A nő szerepe mai középoktatásban minálunk (Kolozsvár, 1904). Irod. Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl. (1914 47. sz.).