Kezdőlap

Deák Antal József (Söjtör, 1789. ápr. 15.Kehida, 1842. jún. 20.): Zala vm. alispánja és országgyűlési követe. ~ Ferenc bátyja. 1804-től 1808-ig a győri ak.-n jogi tanulmányokat folytatott, majd 1809-ben hadnagyként részt vett a nemesi felkelésben. Utóbb Zala vm. szolgálatába állt. 1821-ben lemondott, de utána is élénken részt vett a vm.-i életben. Az 1825–27-i ogy.-re vm.-je ellenzéki szellemű utasítással második követül választotta. 1828–1831-ben Zala vm. első alispánja és egyben az 1830-i, majd az 1832-i ogy.-en Zala vm. első követe, az ogy.-i ellenzék tekintélyes tagja. 1833. febr. 1-én követi utasítása ellenére megszavazta a jobbágytelki haszonvételek szabad adásvételét, majd az örökváltság helyeslői között szerepelt. Lemondása után hazatért és gazdaságaikat vezette. A vm.-i közéletben továbbra is részt vett. Jó barátságban volt Vörösmartyval, Kisfaludy Sándorral; az utóbbi modorában regéket is írt, amelyek elkallódtak. Öccse neveltetésében méltánylandó érdemei vannak. – Irod. Szabó Imre: Egyházi gyászbeszéd … D. A. fölött (Zala-Egerszeg, 1842); Ferenczi Zoltán: D. (Ferenc) élete (I. Bp., 1904); Eötvös Károly: D. Ferenc és családja (I–II., Bp., 1905).