Kezdőlap

Deák Farkas (Marosvásárhely, 1832. ápr. 4.Marosvásárhely, 1888. jún. 4.): író, történetíró, az MTA tagja (l. 1876, r. 1885). A jogot Pesten végezte. Részt vett a szabadságharcban. 1851-ben a Gálffy-Török-féle Habsburg-ellenes összeesküvésben való részvétellel vádolták és 12 évi várfogságra ítélték. Ötévi raboskodás után kegyelmet kapott. Befejezte jogi tanulmányait és az igazságügymin.-ban 1872-ben titkári állást kapott. 1870–73-ban a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja volt és az igazgatásban is részt vett. 1886-ban nyugdíjba vonult. Történetírói tevékenysége mellett több színdarabot is fordított franciából. Írt egy operaszöveget (Renegát), amelyet Orczy Bódog zenéjével az 1880-as évek elején előadtak Londonban. – F. m. A nemzetgazdaság története Magyarországon (Pest, 1866); Fogságom története (Pest, 1869); Magyar hölgyek levelei (Bp., 1879); Gr. Thököly Imre levelei (Bp., 1882); Gr. Wesselényi Ferenc nádor (Bp., 1882); A bujdosók levéltára (Bp., 1883); A kolozsvári ötves legények strikeja 1573-ban és 1596-ban (Bp., 1886); Uzoni Béldi Pál (Bp., 1887). – Irod. Szádeczky Lajos: D. F. emlékezete (Bp., 1895); Radvánszky Béla: Emlékbeszéd D. F. r. tagról (MTA Emlékbeszédek, VIII. 9., Bp., 1895).