Kezdőlap

Debreceni Dózsa (?1322 után): nádor. Már Ottó uralma alatt Károly kir. híve, 1312-ben részt vett a rozgonyi ütközetben. 1317-ben a Borsa Kopasz elleni katonai akció vezére, Debrecennél Kopaszt megverte, várait elfoglalta. 1318-ban Erdélyt tisztította meg Károly ellenfeleitől. 1317–18-ban bihari, 1317–22-ben szabolcsi ispán. 1318–20-ban erdélyi vajda. 1320–22 között nádor, 1322-ben szatmári ispán. Örökölt és szerzett birtokait Debrecen körül összpontosította. Debrecent gazdasági központtá építette ki, nádori székhelyét is ott tartotta. Birtokai jövedelmét telepítéssel is növelte. – Irod. Komáromy András: D. nádor és a Debreceni család (Turul, 1891. 1–9.).