Kezdőlap

Debreczeni István (Nagyszalonta, 1887. máj. 18.Berettyóújfalu, 1973. jan. 10.): református lelkész, múzeumigazgató. Nagyszalontán és Debrecenben végezte el a teológiát. Temesvár és Szatmár után 1912-ben került lelkésznek Nagyszalontára. Itt ig.-ja volt az Arany János Emlékmúzeumnak. Elnöke volt a szatmári Kölcsey Körnek. Több tanulmányban foglalkozott Arany János életművével és sok eddig ismeretlen adattal gazdagította az Arany-irodalmat. Írt vallásos tárgyú színműveket is. Szerk.-ében jelent meg az Arany Múzeum története és katalógusa (Satu Mare, 1920). – F. m. A nagyszalontai Arany-Emlékegyesület története 1882-1912. (Nagyszalonta, 1913); Karácsonyi történet (színmű, Oradea, 1932); Arany János lelkivilága (Timisoara–Temesvár, 1937); A négyszázéves debreceni kollégium története (Debrecen, 1942); Arany János hétköznapjai (sajtó alá rendezte Megyer Szabolcs, Bp., 1968). – Irod. Nekr. (Magyar Nemzet, 1973. jan. 20.).