Kezdőlap

Debreczy Sándor (Kászonyújfalu, 1907. febr. 23.Kolozsvár, 1978. aug. 30.): romániai magyar pedagógiai író. Középisk.-it a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, egy.-i tanulmányait Kolozsváron és a párizsi Sorbonne-on végezte. Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron volt középisk. tanár. Irodalmi publicisztikai írásai jelentek meg a Hitel és a Székely Nép c. lapokban. Az utóbbinak 1930 és 1943 között belső munkatársa is volt. A II. világháború után négy évig hadifogságban volt, majd hazatérve a Babeş-Bolyai Egy.-en a m. irodalmi tanszék előadója lett. A m. irodalom tanításának didaktikai, módszertani kérdéseivel foglalkozott. Szaktanulmányai jelentek meg a Korunk és a Tanügyi Újság hasábjain. – F. m. Kőrösi Csoma Sándor csodálatos élete (Sepsiszentgyörgy, 1938); A magyar nyelv- és irodalom tanításának módszertana (Bukarest, 1970); A helyesírás tanítása (Szabó Hajnallal, Bukarest, 1973). – Irod. Beke György: Búcsú a tanártól (A Hét, 1978. 35. sz.).