Kezdőlap

Deccard János Kristóf (Sopron, 1686. okt. 21.Sopron, 1764. márc. 19.): botanikus, pedagógus. ~ János Vilmos botanikus apja. Sopronban és 1707–11-ben Wittenbergben tanult. Kitűnő szónok volt. 1712-ben került a soproni ev. isk.-hoz, amelynek ig.-ja és rektora lett. 1738-ban a jénai latin társ. tagjává választotta. Leleplező értekezést írt a mo.-i ev. tanítók helyzetéről, azért nyugdíjazták. Ezután csak botanikai tevékenységet folytatott. Mint Loew Károly munkatársa tanulmányozta Sopron környékének flóráját. Fiával, ~ János Vilmossal együtt részt vett Bél Mátyás De re rustica Hungariae c. munkájának elkészítésében. Kéziratban maradt Flora Pannonica seu Semproniensis c. munkája, amelyet (Loewvel és D. János Vilmossal állított össze. – Irod. Müllner Mátyás: A soproni ev. főtanoda története (Sopron, 1857); Gombocz Endre: D. J. K. (Növénytani Közl. 1903); Gombocz Endre: A magyar botanika története (1936); Életrajz (Soproni Szle, 1941).