Kezdőlap

Decsi Gáspár (16. sz.): tolnai ref. lelkész (1570 körül), majd esperes. Részt vett 1576-ban a hercegszőllősi zsinaton. Előszóval látta el Veresmarty Illésnek az antitrinitáriusok ellen írott művét; írt latin nyelvű elégiákat is. – M. Historia a Dávid királynak Uriásnak feleségével való vétkeiről (h. n., 1579); Az utolsó üdőben egynéhány regnáló bűnökről való prédikációk (Debrecen, 1582).